Rreth platformës


Sasia e madhe e informacionit dhe e të dhënave që ndajmë në internet na përball të gjithëve me kërcënimet e sigurisë kibernetike dhe ekspozimin e të dhënave personale. Rreziku është më i theksuar për të rinjtë, të cilët statistikisht kanë më shumë gjasa të bien pre e mashtrimeve sesa të tjerët pasi i përdorin mediat sociale më shpesh se grup moshat e tjera.

 

Gjeni veten në Cyber

 

Pavarësisht se siguria kibernetike mund të duket si diçka komplekse ajo është totalisht njerëzore. Qëllimi i fushatës së këtij viti është që të angazhojë.


Më shumë

The beggining

 

Nisma u lançua nga Aleanca Kombëtare e Sigurisë Kibernetike së SHBA-së dhe Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS) si një përpjekje e gjerë për të.


Më shumë

INSO

INSO ka lindur si pjesë e projektit të “Sigurisë Kibernetike dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale” nga organizata ASDO Qendra Shqiptare për Zhvillim të Qëndrueshëm, financuar nga Ambasada e Zvicrës në Shqipëri.


Më shumë

Siguria Kibernetike

Siguria Kibernetike është mbrojtja e sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve nga sulmet e aktorëve keqdashës që mund të rezultojë në rrjedhjen e paautorizuar të informacionit, vjedhjen ose dëmtimin e harduerit.


Më shumë

Ekspertët tanë


Ayal

Alma

Emirjoni

Ayal